Тахограф за камиони

тахограф за камиони

Тахограф за камиони

Тахографа е устройство, което се монтира на превозни средства с маса над 7.5 тона. Тахограф за камиони. Той записва автоматично информацията за скорост и разстояние, както и дейността на водача, избрана от възможностите за избор на режими. Режимът на задвижване се активира автоматично, когато автомобилът потегли. Съвременните и модерните тахографи са оборудвани със специални карти за водачите на моторните превозни средства. Те се издават от органите на ДАИ и имат срок на годност от 5 години. Режимите на почивка и наличност могат ръчно да се избират от водача докато почива. Тахографската система включва сензор, който е монтиран към предавателната кутия на превозното средство. Мозъка на тахографа и записващото устройство което се намира в самия тахограф. Тахографите се разделят на два вида, аналогови или цифрови тахографи. Всички превозни средства които са произведени след 01/05/2006 г. трябва да са цифрови.

Устройство на тахограф за камиони

Средствата за запис на аналоговите тахографи, са хартиени дискове с восъчно покритие. А цифровите тахографи имат две записващи карти, с вътрешна памет която може да се прочете със специално устройство за изтегляне. Те съдържат цифров драйвер и микрочип с флаш памет. Цифровите карти на водача съхраняват данните във формат, който може да бъде прочетен и като файл. Шофьорите и техните работодатели са задължени по закон да записват точно своите дейности. Да съхраняват архивите от папките с вътрешната памет и картите на водачите. Те се представят пред транспортните органи, които отговарят за прилагането на разпоредбите относно работното време на водачите. Ако се окаже че водача на моторното превозно средство е превишил времето за пътуване. Ще му бъде наложена глоба във зависимост от превишеното време. Размерът на глобата се определя от органите на министерство на транспорта и от контролните органите на ДАИ.

Регламенти за устройство на тахограф за камиони

По причини свързани с обществената безопасност, много юрисдикции имат ограничения по отношение на работното време на водачите. Тахограф може да се използва за наблюдение на това и да се гарантира, че се предприемат подходящите почивки. В немския закон за безопасност на движението от 19 декември 1952 година. Тахографа е задължителен в Германия за всички товарни превозни средства с тегло над 7,5 тона. От 23 март и 23 декември 1953 година. Всички търговски превозни средства и автобуси трябва да бъдат оборудвани с тахографно устройство по закон. Тахографите са задължителни за превозните средства, допуснати да носят общо тегло над 3,5 тона. И за превозните средства за превоз на най-малко 9 пътници, ако превозното средство се използва за търговски цели. Те се използват за преглед на времето за шофиране и почивка на шофьорите по време на прегледи. Шофьорът трябва да носи тахографските записи за всички дни на текущата седмица в който е пътувал.

Аналогови тахографи за камиони

Тахографа уточнява времето на шофиране и почивката на професионалните водачи. Тези периоди могат да се проверяват от работодателите, полицията и други органи при поискване. Повечето тахографи, произведени преди 1 май 2006 година са аналогови. По-късните модели на аналоговите тахографи са с модулен дизайн, който позволява на главата да се побере в стандартен слот. Това би позволило сравнително лесно обновяване на предстоящите цифрови модели, които бяха произведени по същите размери. Главата на аналоговия тахограф използва писец за проследяване на линиите на хартиен диск. С восъчно покритие, който се върти през целия ден. Ротационния период на тахографа обхваща периода от 24 часа. Ако дискът е оставен в главата в продължение на 24 часа. Втората следа ще бъде записана върху първата и така нататък. Аналоговите дискове също могат да бъдат сканирани и анализирани по електронен път с помощта на компютър.

Информация за използване на тахографа

Централното поле се използва от водача, за да съхранява определена ръкописна информация. Това включва името на шофьора, датата на пътуване. Показанията за начало и край на километража и регистрационния номер на превозното средство. Следата, която е най-близо до централното поле, е проследяването на разстоянието. Писецът се движи нагоре и надолу с изминатото разстояние, което създава зигзагообразна форма и се нарича следа. Чрез преброяване на зиг-заците, общото изминато разстояние може да бъде изчислено и сравнено. С посочените показания на километража в централното поле. Сравнявайки крайното положение на следата за даден ден с началната позиция за следващия ден. Може да се види дали превозното средство се е премествало. Дейността на шофьора се показва на диска, като работа или почивка. Следата най-близо до външния край е скоростта. Дискът е отпечатан с мащаб на скоростта, а стилусът има маркировка, съответстваща на скоростта на автомобила. Повече информация за тахографни устройства може да намерите във сайта за тахографи. Повече информация за тахографи ще намерите в сайта на пътна помощ за камиони.