Съвети за пътна помощ

съвети за пътна помощ

Полезни съвети за пътна помощ

Транспортните дейности и превоза на автомобили с платформи за пътна помощ, крият редица опасности. Безопасност при товарене на автомобил, това е основният фактор, при товаро-разтоварната дейност на автомобили. Съвети за пътна помощ. Платформата за пътна помощ, трябва да се постави в подходяща позиция, при товаренето на автомобила. Едно от най-важните неща при товарене е, да се обезопаси мястото, където ще бъде натоварен автомобила. При работа, с тежко катастрофирал автомобил, е задължително да сте облечен, със сигнално облекло. При товарене, трябва да се съобразите с дължината, ширината, височината и тежестта на автомобила. Например, ако товарите лимузина дълга 6 метра и тежка 3 тона, с обикновена пътна помощ, не може да я преместите. За да репатрирате подобни автомобили до оторизиран автосервиз, Ние Ви препоръчваме специализираната компания за пътна помощ в София – Албена Експрес

Безопасна ли е хидравличната платформа ?

Съвети за пътна помощ. Платформата за пътна помощ, трябва да е в отлично състояние, технически изправна и с преминал годишен технически преглед. В края на осемдесетте години, за първи път е произведена, пътна помощ с хидравлична платформа. Падащата платформата служи, за по лесно, бързо качване и сваляне на автомобила. Тя се спуска, под нисък ъгъл, който позволява, лесно изтегляне на автомобила върху платформата. По този начин, се предотвратява повредата, по шасито на моторното превозно средство. Авариралите автомобили, се изтеглят посредством лебедка върху платформата. След като се изтегли автомобила върху платформата, скоростния лост, се поставя на първа скорост. Ръчната спирачка на автомобила се изтегля докрай. Това се прилага при автомобили, с ръчни скорости. При автомобили с автоматични скоростни кутии, скоростния лост се поставя на паркинг и ръчната спирачка се изтегля. След това автомобилът се закача за куките, посредством обезопасителни колани и се привързва.

Как се обезопасява автомобил ?

Свалянето на автомобила от платформата, се извършва по същия начин, както при качването му. За това, хидравличните системи на платформите за пътна помощ, трябва да функционират безпогрешно и да няма дефекти в уредбата. Абсолютно е забранено, бутането на автомобила, върху платформата за пътна помощ. Укрепването на автомобила към платформата, се извършва посредством обезопасителни колани. Единият край, на обезопасителния колан, се връзва за платформата, а другия край на колана, се връзва за желязната джанта. За обезопасяването на един автомобил, се изискват четири обезопасителни колана. На всяка джанта, се поставя по един обезопасителен колан. За автомобили с лети джанти, коланът преминава през джантата и двата края на колана, се връзват за куката на платформата. Отделно автомобилът се връзва за лебедката, в посока на движението. По този начин се осигурява, безопасност при товарене на автомобил. По този начин, опасността от падане на автомобила, ще бъде предотвратена.

Кой носи отговорността за репатрирането на автомобила ?

Всички автомобили, трябва да бъдат укрепени много здраво и координирани от опитни специалисти. При репатриране, шофьорът трябва да наблюдава постоянно, състоянието на автомобила. Той носи абсолютно цялата отговорност, при товаро-разтоварната дейност и репатрирането на автомобила. Водачите на специализираните автомобили, трябва да се явяват на работа, здрави, бодри и добре отпочинали. Управителят на компанията, е отговорен за изпълнението на поставените им задачи за сигурност и качество. Специализираните автомобили, трябва да преминават всекидневен технически преглед. Това се осъществява от водача, който управлява специализираният камион. Прегледът включва проверка на ходовата част и преглед на платформата за превоз на автомобили. За постигане на високи и отлични резултати при репатриране, се изисква специализирана пътна помощ и професионален екип от специалисти.

Препоръки и полезни съвети за пътна помощ

За постигането на качествени резултати, управителят трябва редовно да обучава своя екип, съобразно стандарта за качество. Забранява се работата и използването на обезопасителни колани, с изтекъл срок на годност. Препоръчително е, след превозването на автомобили с дефектирали двигатели, платформата да бъде изчистена перфектно, от масла и други течности. При работа с дефектирали двигатели, от които е имало теч на масло върху платформата, да се работи със подходящи обувки. По този начин, риска от подхлъзване върху платформата се намалява, от страна на водача. Ако инцидентът с пострадалите автомобили на пътя е изключително тежък, тогава уведомете органите на реда, като наберете телефон 112. Повече информация, относно работата с пътна помощ, посетете страницата, на нашата компания за пътна помощ във страницата на GOOGLE.