Международен транспорт

международен транспорт

Международен транспорт и логистика

Транспортът или транспортирането е движението на хора, животни и стоки от едно място на друго. Международен транспорт на различни видове стоки и товари за България и Европа. Режимите на транспорт включват въздух, земя, железопътен и шосеен транспорт, воден и кабелен транспорт и други. Транспортът е важен, защото позволява да се извършват различни видове търговски дейности между хората. Което е от съществено значение за развитието на цивилизациите. Транспортната инфраструктура се състои от неподвижни съоръжения, включително пътища, железопътни линии, основни и второстепенни пътища. Водни пътища и терминали като летища, железопътни гари, автогари, складове, транспортни терминали, бензиностанции и морски пристанища. Терминалите могат да се използват както за обмен на пътници и товари, така и за поддръжка. Превозните средства, които пътуват по тези мрежи, включват мотоциклети, леки и товарни автомобили. Влакове, хеликоптери, лодки, плавателни съдове и самолети.

На колко подразделения се разделя международния транспорт

Операциите се занимават с начина на работа на превозните средства и процедурите, определени за тази цел, включително световно финансиране, законност и политика. В транспортната индустрия операциите и собствеността на инфраструктурата могат да бъдат публични или частни, във зависимост от държавата и режима. Международния транспорт се разделя на няколко подразделения като. Сухопътен транспорт, железопътен транспорт, воден транспорт‎, въздушен транспорт‎, електрически транспорт и военен транспорт‎‎. Интермодален транспорт, товарен транспорт, пътническият транспорт и автомобилен транспорт. Транспортът играе важна роля за икономическия растеж и глобализацията. Но повечето видове транспорт причиняват замърсяване на въздуха и създават големи количества въглероден оксид и въглероден диоксид. Въпреки че е силно субсидирана от правителствата, доброто планиране на транспорта е от съществено значение. За придвижване на движението и за опазването на околната среда в градовете.

Сухопътен транспорт

Във сухопътния транспорт, държавите, градовете и транспортните оператори разчитат на древногръцкия философ Талес. Да им помогне да се адаптират към бързото урбанизация и промяната в начина, по който хората пътуват на местно равнище. Между градовете и по целия континент. Опита във областта на сигнализацията, комуникациите и сигурността дават на хората и стоките свързано пътуване. Което си заслужава да се движат безопасно и ефективно. Разработени са няколко системи за сухопътен транспорт, от най-основната система на хора. Които превозват нещата от място до сложни мрежи на наземния транспорт, използващи различни видове превозни средства и инфраструктура. Това са видовете задвижвани от хора задвижвани от животни и задвижвани от различни машини.

Железопътен транспорт

Железопътният транспорт е средство за превоз на пътници и товари на колесни превозни средства, движещи се по релси. Пътищата обикновено се състоят от стоманени релси, монтирани върху траверси и баластра. По която се движи превозното средство с метални колела. Превозните средства във системата на железопътния транспорт, обикновено срещат по-ниско съпротивление на триене от всички други пътни превозни средства. Така че пътническите и товарните вагони може да бъдат съчетани с по-дълги композиции. Мощността на цялата композиция, се осигурява от голям локомотив, който или черпи електроенергия от железопътната електрификационна система. Или произвежда своя собствена мощност, както при всички видове дизелови двигатели. Железопътният транспорт, е във състояние да превозва много повече пътници и различни видове товари.

Воден транспорт

Водния транспорт е процес на транспортиране на плавателен съд. Като лодка, кораб или платноходка, по вода, по море, океан, езеро, канал или река. Корабният транспорт се използва основно за превоз на хора и нетрайни стоки, наричани още товари. През 1800-те първите парни кораби са разработени, използвайки парен двигател за задвижване на витлото. Сега повечето кораби имат двигател с помощта на малко по-изискан вид петрол, наречен бункер с гориво. Някои кораби, като подводниците, използват ядрена енергия за производство на пара. Макар и бавен, модерният морски транспорт е високо ефективен метод за транспортиране на големи количества не разграждащи се стоки. Морският транспорт остава най-големият превозвач на товари във света. Докато е по-бавен от въздушния транспорт, съвременният морски транспорт е много ефективен метод за преместване на големи количества нетрайни стоки. Транспортирането на стоки и хора по вода, е много по-евтин, от въздушния транспорт, за трансконтинентално корабоплаване.

Въздушен транспорт‎

Въздушния транспорт е форма на пътуване във превозни средства като, самолети и хеликоптери. Въздухоплаването може да бъде разделено на две общи категории: национални и вътрешни и международни полети. Въздушни полети от една точка до друга в една и съща страна се наричат ​​вътрешни полети. Въздушните полети от точка в държава до точка във друга държава са международни полети. Дълбоката венозна тромбоза е третото най-често срещано съдово заболяване, в съчетание с инсулт и инфаркт. Смята се, че ДВТ засяга един от 5 000 пътници на дълги полети. Рискът се увеличава при излагане на повече полети във кратък срок и с увеличаване на продължителността на полетите. По време на полета, налягането в кабината на самолета се поддържа на еквивалента на 1,800-2,400 метра над морското равнище. Въздуха в кабината е сух, около 10% – 20% влажност което може да причини сухота на лигавиците на очите и на дихателните пътища.

Електрически транспорт‎

Военен транспорт‎‎

Интермодален транспорт

Товарен транспорт‎

Пътническият транспорт‎

Автомобилен транспорт‎

Ефектите върху околната среда