Карго застраховка

карго застраховка

Какво представлява застраховката „Карго застраховане или застраховка на товари“?

Какво представлява застраховката Карго застраховане или застраховка на товари ? Карго застраховка, осигурява защита срещу всички рискове от физическа загуба или повреда на товари от външни причини. По време на корабоплаването, независимо дали по суша, по море или по въздух. Нашата компания вярва, че правилното застраховане на товарите, заедно с доброто управление на физическия риск. Е важен начин за управление на финансовото въздействие на загубите или щетите. Нашето покритие включва опции за застраховане от „склад до склад“, независимо от броя на замесените под изпълнители. При някои изключвания за опаковане това застраховане за застраховка на товари. Заплаща независимо от това кой превозвач е в крайна сметка отговорен за загубата или повредата. Това включва покритие за обща средна стойност. Без товарното застраховане, това събитие може да има разочароващо икономическо въздействие върху клиентите Ви.

Товарно застраховане и Карго застраховка

Тази застраховка за превоз на товари ще покрива стоките за цялата декларирана стойност. И няма да бъде предмет на ограничението на товарителницата на превозвача. Ако се справяте с товар от трети страни, застраховката на товари е услуга с добавена стойност. Която също ви помага да управлявате експозицията на отговорността си за товари. Защитете вашата застраховка за грешки и пропуски от претенциите за отговорност. Тъй като не усвоявате приспадането, приложимо за всяка претенция съгласно Вашата правна застраховка. Отговорността на някой превозвач се изчислява въз основа на теглото на пратката. И може да бъде ограничена до няколко стотин лева. Със Карго застраховката, клиентът ви е напълно защитен и няма да имате иск срещу вашата застраховка за отговорност. При пълна застраховка за директни щети на превоз на товари, тежестта на доказване на отговорността се отменя.

Какво е Карго Застраховка

А исковете се третират директно между застрахователя и клиента. След това застрахователите се подчиняват, когато е възможно. Просто казано, застраховката на товари осигурява рентабилен начин за покриване на Вашия клиент. Както и за себе си за физическа загуба или повреда на транзитни стоки. Тя осигурява добавена стойност на вашите клиенти и ви помага да се отличите от конкуренцията си. По закон всички превозвачи трябва да носят минимална застрахователна сума, позната като отговорност на превозвача. Но отговорността на превозвача осигурява много ограничен обхват. А всичко от природни бедствия до автомобилни произшествия или дори военни действия може да увреди вашия товар. Поради това изпращачите може да поискат застраховка на товара, за да защитят стоките си от загуба, повреда или кражба, докато са в движение. Обикновено стоките се осигуряват, докато се съхраняват и докато се движат и докато стигнат до купувача.

Има ли ограничения за застраховката „Карго“?

Както дискутирахме в застраховката за товарни застраховки срещу отговорността за превоз на товари в бизнеса, застраховката на товари има ограничения. Например, когато се транспортира с камион в България, застраховката на товара не осигурява защита срещу всички загуби. За които моторният превозвач може да бъде отговорен съгласно измененията или общото законодателство. Няма нито една стандартна форма за застраховка на товари, която даден превозвач може да купи и да бъде напълно защитена. По същия начин сертификата за застраховка, в който се посочва, че моторният превозвач има определена сума за застраховка на товара. Не означава, че валидната претенция на изпращача или брокера ще бъде покрита от тази застраховка. Има различни видове полици за застраховка на товари. Някои от които са „всички рискове“, „широка форма“, правна отговорност и „товарни автомобили“. Застраховките изключват покритието по много различни начини.

Видове Карго застраховка

Например, някои видове товари са изключени, покриват се само специфично оборудване и терминали, не се покриват загуби. Причинени от определени събития, или покритие се прилага само ако услугата се изпълнява по определен начин. Като цяло е от решаващо значение превозвачите да документират стойността на товара си в случай на спорове, загуби или щети. Карго застраховката може да се вземе за международен транспорт, както и за вътрешен транспорт. В същото време, това е наистина трудно да се стандартизира и контролира. Без правилното сътрудничество от страни и държави поради различното естество на тази застраховка. При тези вариации тази застраховка може да бъде категоризирана в следните класификации. Застраховка на сухопътни товари. Тази застраховка покрива всички сухопътни превози, покриващи камиони и други малки моторни превозни средства. Аспектите на покритие са кражбата, вредите от тайни споразумения и други свързани с тях рискове.

Застраховка „Морско Карго“

Тази застраховка обхваща транспортирането ни или по море, или по въздух. Тук средствата за превоз и стоките се покриват от щети, дължащи се на натоварване или разтоварване на товари. Непредвидени метеорологични условия и други важни въпроси. Предимно тази застраховка покрива международния транспорт. В рамките на тези застраховки има някои застраховки. Които могат да ви помогнат да разберете по-задълбочено концепцията за товарното застраховане. Тези правила са. Открити правила за покриване на товари. Когато застрахованият титуляр избере покритие срещу различни пратки. Тогава се активират отворените застрахователни полици. Тези застраховки са разделени в две категории. Застраховка за възобновяеми енергийни източници и постоянна застраховка. Застраховката за възобновяемите енергийни източници се изисква за определена стойност. Която изисква подновяване след изтичане на срока на действие на застраховката. Повечето от едно пътуване или няколко пътувания попадат в тази категория.

Специфични правила за товарите при Карго застраховка

Постоянната застраховка може да бъде изготвена за определен период от време, позволяващ безброй превози през този период. Когато една компания се доближи до застрахователна компания или брокер за застраховане на конкретна пратка. То тя може да попадне в категорията на специфичните товари. Тези политики също така се наричат ​​политики за пътуване, тъй като в тях се обхващат само пратки. Застраховка при непредвидени обстоятелства. Има определени случаи при които клиентът, а не продавачът, е отговорен за застраховането на стоките срещу загуба или повреда. Съществуват опасности свързани с това, ако стоките се повредят по време на транзита и клиентът отказва да ги приеме. В някои случаи някои клиенти не застраховат стоките и са склонни да избегнат отговорността. При тези обстоятелства засегнатите продавачи могат да потърсят помощта на правната система. Това може да бъде много скъпо за тях и понякога те могат да загубят и делото.

Какви са ползите от Карго застраховка

При такива случаи карго застраховката покрива транзити, извършвани във вода, въздух, шосе, железопътен транспорт, препоръчана пощенска пратка и куриер. Аспектите които са обхванати от ползите от тази застраховка са. Покритие на риска. Това покритие осигурява широка защита срещу щети или загуби поради външни фактори. Въпреки това, това се нарича покритие на всички рискове. Но все пак хората трябва да знаят включените и изключени аспекти в застраховката. При всяко покритие на риска включените аспекти са. Повреди вследствие на неподходящо опаковане, изнасяне на товари, отхвърляне на митниците, нечестност на служителя и други. Клаузата за „свободно от конкретно средно“ покритие изключва покритието на частични загуби на товара или корпуса. Освен тези които са резултат от блокиране, потъване, изгаряне или сблъсък. Друг важен аспект на тази клауза е. Че изпращачът не плаща за малки загуби и носи отговорност само в случай на значителни загуби на товара.

Трябва ли да си направите застраховка „Карго“?

Това покритие е приложимо, когато пратката се разтоварва от кораба и се транспортира до склада на клиента. Застрахователните компании са много по-специални, за да компенсират само товара на застрахователя, а не товарите на други собственици. Сега, след като проучихме какво е товарно застраховане, както и как работи покритието. Надяваме се, че осъзнавате значението му при транспортирането на стоки. Ако не, помислите за последствията от това, че нямате застраховка на товара. Какво ще се случи с вашата компания, ако се изгуби цяла пратка? Какво ще стане, ако вашият превоз се транспортира през контейнерния съд и корабът потъва ? Или, боже, камионът се разбива с вашите важни товари ? Вашата компания е отговорна за част от загубите. Как това би повлияло на вашите крайни резултати ? Ако искате помощ за това как да разберете дали застраховката за товари е за вас, се свържете с нашата компания и ние ще ви помогнем да разрешите въпроса.