Запалителна система

запалителна система

Запалителна система на автомобила

Запалителна система на автомобила и нейната поддръжка. Запалителните свещи при бензиновите двигатели, служат за първоначалното възпламеняване на горивната смес. По цвета на свещите може да се определи как е работил двигателя. По това се определя точната диагноза на двигателя, при евентуален проблем. Ако двигателя е работил нормално, то цвета на свещите трябва да са в керемидено жълт цвят. В случай че се появи свещ с черен цвят, това означава че тази свещ не е работила нормално. Най-добрата диагностика на автомобила може да се постави, след като автомобилът е преминал много дълъг пробег. По цвета на ауспуха, може да се познае как е работил двигателя. При добра работа на двигателя, цвета на ауспуха трябва да бъде сив на цвят. Най-често допусканите грешки от монтьорите са, когато се прави диагностика на двигателя след студен старт. Или когато автомобилът Ви е ползван в градски условия и не е могъл да работи дълго време.

Проверка на запалителната система на автомобила

Неправилната работа на една от свещите, може да причини много проблеми. Един от тези проблеми е, увеличаването на разхода във горивото. Друг често срещан проблем е в кабелите, през които преминава ток от дистрибуторната капачка до свещите на двигателя. Понякога се оказва, че тези кабели са остарели или са некачествени. Това най-лесно може да го проверите, през нощните часове при запален двигател. В тъмното най-добре се вижда, когато искрата прескача от кабела към свещите. Ако видите че от кабелите изкачат искри и дават на късо, това означава че някой от кабелите не работи. В този случай е желателно, всички кабели да се подменят с нови. Препоръчваме Ви да използвате само оригинални качествени кабели, на които гаранцията е 3 години. Алтернативните кабели, много често дават дефекти които може да повредят електрическата система на автомобила.

Какви свещи да използваме при бензиновите двигатели ?

Най-често срещаните дефекти, които често се появяват в запалителната система на автомобила са запалителните свещи. Централния диод на всички видове свещи, трябва да бъде в светло кафяв цвят. Запалителните свещи се разделят на няколко вида. Еднополюсните свещи, са най-разпространените при автомобилите до деветдесет конски сили. Двуполюсните свещи издържат на по голяма температура и се използват при по съвременните двигатели. Три полюсните и четири полюсните свещи, са най-добрите при работа на двигатели с високо натоварване. Запалителната свещ е първостепенна съставна част, от системата на двигателите с вътрешно горене. Свещите се завиват посредством специален ключ, за главата на двигателя. Тяхната основна задача е, да възпламенят горивната смес в цилиндъра на двигателя. От тях зависи степента на запалването на двигателя и работата му на празен ход. Нормалната работа на двигателите, зависи от състоянието на запалителните свещи и горивната смес.

Работа на двигателя с бедна горивна смес

Запалителна система на автомобила. Ефективността на двигателя, зависи от възпламеняването на горивната смес. При работа на двигател с бедна горивна смес, мощността спада и двигателя започва да работи неравномерно. Причините за това, може да се крият в правилното регулиране на клапаните и в ниското октановото число на бензина. Това може ясно да се разпознае, по цвета на изолацията в централния диод на свещта. Обикновено цвета на електрода става черна, това се дължи на количеството добавки, които съдържат метални дребни частици. Друга причина за неравномерната работа на двигателя е, плътния слой на масло който е полепнал по електрода на свещта. Това показва че е нарушено целостта на индивидуален клапан, или счупен сегмент на буталото. При такава ситуация мощността на двигателя спада значително. Диагнозата показва, че този двигател се нуждае от пълен основен ремонт. Ако двигателя губи голямо количество масло, изолацията на централния диод, може да е била повредена.

Запалителна система при пълният дизелов двигател

Запалването на горивната смес при дизела, се осъществява посредством високото атмосферно налягане и горивната смес. Това се получава при дизеловите двигатели, които си наричат още пълен дизел. Пълният дизелов двигател, няма нужда от подгряващи свещи. Този двигател притежава една единствена свещ, която е поставена във входа на смукателните тръби. Свещта е снабдена с кабел, който води до контактния ключ на автомобила. При завъртане на контактния ключ на 90 градуса, свещта на автомобила започва да загрява. След престой от 20 секунди, двигателя на автомобила запалва моментално. Този вид двигател, намира голямо приложение при по-старите микробуси и камионите. Повечето стари двигатели са оборудвани със подгряваща свещ, която подсигурява първоначалното запалване на двигателя. Подгряващата свещ е монтирана във всмукателния колектор на двигателя. След като свещта се нагрее до червено, релето изключва свещта и двигателя се запалва много по-лесно.

Запалителна система при обикновените дизеловите двигатели

Обикновените дизелови двигатели са оборудвани със подгряващи свещи, които спомагат за първоначалното запалване на двигателя. При тях възпламеняването на горивната смес, се образува във бренера който е монтиран в главата на двигателя. Компресията на този вид двигател, достига най-много до 36 бара. Ако компресията падне под 24 бара, двигателят започва да пали трудно. При пълният дизел компресията достига до 42 бара. Ако компресията падне под 32 бара, двигателят отказва да запали. Подгряващите свещи, спомагат за първоначалното възпламеняване на горивото в бренера на главата. Подгряващите свещи на обикновеният дизел се разделят на няколко вида. При определен вид двигатели, волтажа на подгряващи свещи е около 9 – 9.5 волта. Волтажът на повечето подгряващи свещи започва от 11 волта и достига до 12 волта. Ако се появят проблеми в запалителната система на автомобила, потърсете услугите на автосервиз във град София.