Електрическа система

електрическа система

Електрическа система на автомобила

Подробно обяснение как работи електрическа система на автомобила. Електрическата система на автомобила е затворена верига с независим източник на захранване от акумулатора. Освен главните схеми за зареждане, стартиране и запалване, има и други вериги, като светлини, електрически моторчета. Сензори и габарити на електрическите уреди, нагревателни елементи, магнитно задвижвани брави, радио и други. Всички схеми се отварят и затварят или чрез превключватели, или чрез релета със дистанционни превключватели, задвижвани от електромагнити. Токът протича по един кабел от акумулатора към захранващия компонент и обратно към акумулатора през купето на автомобила. Купето е свързано към минусовата клема на акумулатора чрез дебел кабел. Ако напрежението на акумулатора падне, двигателя на автомобила не може да запали. За да запалите двигателя, трябва да заредите автомобилния акумулатор, най-малко 12 часа.

Електрическа система – Къси съединения и предпазители

Степента, в която проводникът е устойчив на потока от ток, се нарича съпротивление и се измерва в ом. Ако се използва неправилно оразмерен проводник или ако даден кабел e прекъснат, може да доведе до късо съединение. Най-често срещаният вид предпазител е вид бушон с тънка тел, затворен в термоустойчив корпус от стъкло. Токът в телта на кабела, може да стане опасно висок и да разтопи проводника или да предизвика пожар. Затова автомобилите имат предпазители, които предпазват електрическите уреди от повреди. Предпазителите се намират в специална затворена кутия. Внезапната вълна от висок ток при късо съединение разтопява жицата на предпазителя, прекъсвайки неговата верига. При повреда, проверете дали има късо съединение или прекъсване на веригата, след което инсталирайте нов предпазител със правилната мощност. Във таблото на автомобила са монтирани много предпазители, всеки от които предпазва малка група от компоненти. Така че при авария, един от предпазителите да не изключва цялата система.

Серийни и паралелни вериги в електрическа система на автомобила

Много от предпазителите са групирани заедно в кутия с предпазители, но в кабелите може да има и предпазители. Обикновено веригата включва повече от един компонент, като например крушки в осветителните вериги. Това има значение, дали те са свързани последователно един след друг или успоредно един до друг. Например, крушката за фаровете е проектирана да има известна устойчивост, така че да консумира определен ток, който да свети нормално. Но във веригата има поне два фара. Ако те бяха свързани последователно, електрическият ток би трябвало да минава през единия фар, за да стигне до другия. Токът ще срещне съпротивлението два пъти, а двойното съпротивление ще намали наполовина тока, така че крушките ще светят много слабо. Свързването на крушките паралелно означава, че електричеството минава през всяка крушка само веднъж. Например гориво показателя в резервоара за гориво променя съпротивление си. Във зависимост от горивото в резервоара, се изпраща електрически ток към манометъра.

Спомагателни вериги в електрическа система

Акумулатора е свързан към стартера, посредством дебел кабел. В момента на подаване на стартов ток към стартера, се създава високо импулсно напрежение. А системата за зареждане включва генератора, който зарежда акумулатора. Всички други схеми се наричат ​​спомагателни. Повечето от тях са свързани през ключа на запалването, така че да работят само при включено положение. Това предотвратява случайно оставянето на нещо включено, което би могло да доведе до загуба на ток в акумулатора. Когато монтирате допълнителни аксесоари, като нагревател за задно стъкло, който консумира силен ток, винаги го прокарайте през ключа на запалването. Същото се отнася и за халогенните фарове на автомобила. Които трябва да се монтират на бронята с помощта на силово реле и силов електрически ключ. В противен случай, със сигурност ще се претовари електрическата инсталация на автомобила. Което може да доведе до стопяване на електрическата инсталация, или отделни части от електрическата уредба на автомобила.

Проводници и печатни платки в електрическата система на автомобила

Свързванията на инструмента към тази печатна верига се отстраняват чрез притискане на интегралите на всеки край. Размерите на кабелите се класифицират според максималния ампераж, който може да е безопасен. През електрическата система преминава сложна мрежа от проводници. За да се избегне объркване, всеки проводник е оцветен в различен цвят. Повечето наръчници за превозни средства и сервизни ръководства включват електрическа схема, която може да бъде трудна за следене. Кабелите с различни цветове обаче е полезно ръководство за проследяване на окабеляването. Където проводниците са разположени един до друг, те са свързани в сноп с пластмасова или платнена обвивка. Този пакет от проводници се простира по дължината на автомобила, които се наричат ​​окабеляване. Някои производители използват печатни платки вместо снопове кабели, особено в задната част на арматурното табло. Печатните вериги са пластмасови листове, върху които са отпечатани медните писти. Компонентите се включват директно в пистите.

От какво се състои електрическата система на автомобила

Няколко съвременни автомобили имат гъвкави печатни писти. Медните писти са отпечатани в ленти от гъвкава пластмаса, които заменят цялата кабелна система. Електрическата система на вашия автомобил се състои от батерия, стартер и алтернатор. Акумулаторната батерия осигурява ток на стартера. Тогава алтернатора дава на тази батерия енергията, необходима за захранването на вашият автомобил. Ако една от тези части не работи правилно, автомобилът ще работи неравномерно. Когато двигателя на автомобила запали, акумулаторната батерия осигурява максимален електрически ток на автомобила. Това включва тока към запалването и горивните системи, които са отговорни за налягането на горивото, необходимо за функционирането на двигателя. Докато акумулаторната батерия доставя захранването за стартиране, стартерът е това което върти двигателя. Акумулаторната батерия доставя малка мощност на стартера. След това, стартерът завърта маховика, който завърта коляновия вал и буталата на двигателя.

Какво представлява стартерната акумулаторната батерия

Много трудно може да се определи кога стартерът на автомобила ще се повреди. Но проверката на електрическата система във специализиран автосервиз, може да помогне за разпознаването на предупредителните знаци. Проверява се дали стартерът черпи точното количество електрически ток от акумулатора. Прекомерното теглене на ток ще покаже износен стартер, докато ниско честотно теглене сочи към корозирали кабели или връзки. Когато двигателят работи, алтернатора зарежда акумулаторната батерия на автомобила. Вашият автомобил може да има дефектен алтернатор, но няма да може да работи за продължителен период от време. Ако алтернатора се нуждае от подмяна, електрическата система на вашия автомобил ще работи нереално. А акумулаторната батерията ще се изтощи и в крайна сметка автомобилът ще изгуби мощност по време на движение. Диагностиката и пълната проверка на електрониката във специализиран автосервиз ще покаже. Дали алтернатора, генерира точно количество ток и напрежение.

Какво осигурява акумулаторната батерия

Затова завъртете ключа и електрическата система на вашия автомобил влиза в действие. Акумулаторът осигурява ток на стартера, стартерът се завърта и алтернатора дава на батерията необходимата енергия за захранване на осветлението. Електрическата система на автомобила е съставена от много различни компоненти, които му помагат да работи. Една от най-важните части на автомобила е акумулаторната батерия, която захранва цялата електрическа система. Има и проводници, предпазители и други части, които помагат на електрическата система да работи правилно. Алтернатора също така ще помогне за захранването на аксесоарите на автомобила като радио, светлини, клаксони и други части. Акумулаторната батерия осигурява ток на фаровете, мигачите. Стоповете и на всички останали елементи от електрическата система на автомобила. Той получава постоянно напрежение, което се произвежда от динамото или генератора на автомобила.

Проблеми в електрическата система

Дефектната батерия или лошото напрежение също могат да причинят проблеми на алтернатора. Алтернатора може да засегне цялата електрическа система на автомобила, а не само акумулаторната батерията. Ако падне електрическото напрежение, то може да бъде причинено само от лоша връзка. Възможно е да забележите прекъсвания в електрическата система на моторното превозно средство. Понякога това може да бъде лоша или корозирала връзка. Ако забележите че лампата на светлините е по слаба, това значи че има проблем в електрическата система. Тъй като електрическата система е толкова сложна, има много части от системата, които трябва да инспектирате. Един от най-често срещаните проблеми е изгорял предпазител или отворен прекъсвач. Всяка електрическа част която не работи ефективно, се дължи на повредена жица или прекъсване на връзката. Затова винаги проверявайте алтернатора на автомобила. Като измерите двата полюса на акумулатора със измервателен уред който се нарича мултицет