Диагностика на автомобили

диагностика на автомобили

Компютърна диагностика на автомобили

Високо технологичните електронни системи на съвременните автомобили, гарантират стабилна и безопасна работа на автомобила. Появата на грешки при експлоатацията на такива системи, води до много сериозна повреда на скъпи елементи и високи разходи. Диагностика на автомобили. За да се избегне софтуерна неизправност или неизправност във функционирането на елементи от сложни механизми. Е създадена компютърната диагностика за автомобила. Диагностичните мерки и кодовете за грешки, които се откриват по време на анализа на действието на основните единици и агрегати. Се четат и обработват от бордовият компютър. Диагностичното оборудване включва специални контроли, като диагностични скенери на дадена марка, многофункционални стойки. Както и преносими лаптопи, известни като компютърен четец. Всички тези устройства са свързани към диагностичен контакт на автомобила OBD. Специализираната компютърна технология, позволява не само да записвате каквито и да е промени, във работата на различни системи. Но и да изтриете откритите кодове за грешки със цел да ги коригирате.

Етапи на диагноза при диагностика на автомобили

Можете да научите за възможни дефекти и текущите грешки, които са се появили във електрическата система на автомобила. Бордовите системи на съвременните автомобили са оборудвани с електронно управляващо устройство с функция за самодиагностика. Която анализира основните системи на автомобила и уведомява водача за неговите неизправности. Автомонтьорите препоръчват редовна компютърна диагностика на автомобила. За да се осигури безпроблемна работа на най-важните машинни системи. Само високо прецизно оборудване, с помощта на множество електронни сензори и чипове, може да разпознае неизправност в софтуера на даден възел. Компютърната диагностика, независимо от марката и модела на автомобила, включва няколко етапа. Цялостното диагностициране на всички неизправности на автомобила, отнема около 30 минути. Продължителността на анализа за една система, например ABS, отнема около 10-15 минути. За да се уверите в правилността на действията на служителя в сервизния център, е важно собственикът на автомобила, да знае как преминава авто диагностиката.

Как се извършва автомобилната диагностика

Обикновено първият етап е обща компютърна диагностика, по време на която тестовете се извършват без активиране на основните системи. Аналоговото тестване на този етап се извършва за проверка на електрическата система, а именно: връзки, батерия и генератор. По време на динамичното тестване, машината е фиксирана на стойка, която е оборудвана със специални сензори. Чрез която данните за работата на системите се предават за по-нататъшен анализ на компютъра. На този етап базата данни, събрана от бордовата система, се изтрива или нулира и се активира управляващото устройство за събиране на информация. Кодовете за грешки, открити по време на диагностичния процес, се декриптират с помощта на професионални приложения. В резултат на това, специалистът получава точни данни за неизправността на всяка електронна система във автомобила. Автомобилните производители, препоръчват компютърна диагностика, веднъж годишно.

Компютърна авто диагностика на автомобила

При условие, че колата е функционална и на бордовия компютър не се виждат икони с грешки. Когато се появят странни звуци, които не са характерни за дрънчене по време на движението. Необходимо е възможно най-скоро да се свържете с надеждния сервизен център, за да извършите диагностика на всички системи. Компютърна диагностика на двигателя се извършва в случаите когато забележите че двигателят произвежда външни звуци. Не работи равномерно, губи мощност и консумацията на гориво се е увеличила прекомерно много. По време на диагностиката, специалистите обикновено проверяват системата за инжектиране. Правилното функциониране на електрическата система и измерване на компресията в цилиндрите на двигателя. Диагностиката на автоматичната скоростна кутия е показана, ако има проблеми със превключването на предавките. Неравномерно потегляне, приплъзване на съединителя и когато се установи теч на масло.

Проверка на основните възли

Окачването трябва да се провери, ако гумата на автомобила се върти неравномерно, а по време на маневри и по време на шофиране се чува силен удар. Във допълнение към компютърната диагностика, служителят е длъжен да извърши визуална проверка на дефектната система и да даде необходимите препоръки за ремонта на автомобила. Високото ниво на обслужване и печелившата работа за собствениците на автомобили са основните причини за доверието на дългогодишните клиенти. Висококвалифицираните специалисти от официалните сервизни центрове извършват качествена компютърна диагностика, използвайки сертифицирано оборудване, препоръчано от чуждестранни производители на автомобили. Специализираните сервизи, извършващи диагностика на автомобили и камиони. Позволяват своевременното откриване на неизправностите във електрониката, което намалява всичките разходи за поддръжка и ремонт на автомобила.