Автотранспорт

автотранспорт

Какво означава автомобилен Автотранспорт

Пътният транспорт или автомобилният транспорт са вид транспорт, където участват и пътищата. Транспортът по пътищата може грубо да се групира в транспорт на стоки и транспорт на хора. Автотранспорт. В много страни изискванията за лицензиране и правилата за безопасност гарантират разделяне на двете индустрии. Движението по пътищата може да бъде с велосипед или автомобил, камион или животно. Стандартните мрежи от пътища бяха приети от древните римляни и другите общества. Товарът може да се транспортира от фирмите за транспортни услуги, докато пътниците могат да бъдат транспортирани чрез масов транзит. Обичайно дефинираните характеристики на съвременните пътища включват дефинирани ленти и означения. В Съединените щати пътищата между регионите са свързани чрез системата за междуградски магистрали.

От какво зависи естеството на автомобилния транспорт

Естеството на автомобилния транспорт на стоки зависи, освен степента на развитие на местната инфраструктура. От разстоянието по което се транспортират стоките по шосе. От теглото и обема на отделните пратки и от вида на превозваните стоки. За къси разстояния и леки, малки пратки може да се използва ван или пикап. За големи пратки е желателно да се използва голям камион. В някои страни товара се транспортира по шосе в конски каруци, магарешки каруци или други не моторизирани превозни средства. Услугите за доставка понякога се считат за отделна категория от товарния транспорт. На много места хранителните стоки се транспортират по пътища от различни видове превозни средства. За малките градове, доставката на малки товари, с камиони до седем тона и половина е доста често срещано явление. А по-големите и тежките товари се транспортират предимно от фирмите за транспортни услуги.

Автотранспорт по пътищата

Специални режими на индивидуален транспорт по шосе, също могат да бъдат на местно ниво. Съществуват и специализирани начини на автомобилен транспорт за конкретни ситуации, като например линейки. Първите методи на автомобилен транспорт бяха коне, волове или дори хора, превозващи товари по черните пътища. Които често следваха скитническа пътека. По-късно персите изградили мрежа от кралски пътища през империята си. С появата на Римската империя, е имало нужда армиите да пътуват бързо от един регион в друг. А съществуващите пътища често са били кални, което значително забавяло движението на големи маси от войски. За да разрешат този проблем, римляните изградили здрави и трайни пътища. На римски пътища, използвани дълбоки трасетата на трошен камък като базов слой. За да се гарантира, че те съхраняват на сухо. Тъй като водата ще изтече през чакъла, вместо да стане кал в глинести почви. Ислямският халифат по-късно построил каменни настилки в Багдад.

През коя година е създаден закона за трафика

Тъй като държавите се развиха и станаха по-богати, особено с Ренесанса. Започнаха да се изграждат нови пътища и мостове, въз основа на римския дизайн. Въпреки че има опити да се преоткрият римските методи. Преди 18-ти век имаше малко полезно нововъведение в пътното строителство. От началото на 18-ти век британският парламент започва да приема редица актове. Които дават на местните правомощия да издигат пътни такси по пътищата в замяна на професионално поддържане. Първата схема, която имаше попечители, които не са били съдии, е установен чрез Закона за трафика през 1707 г. Основният принцип е, че попечителите ще управляват ресурси от няколко енории, през които минава магистралата. Увеличават таксите от потребители извън енориите и прилагат цялото за поддържането на главната магистрала. Това се превърна в образец за увеличаването на нарастващия брой пътища. Търсени от онези, които искаха да подобрят търговския поток на своя окръг.

Автотранспорт

Качеството на ранните пешеходни пътища е разнообразно. Макар че това е довело до някакво подобрение на всяка магистрала. Технологиите използвани за справяне с геологичните особености, дренажа и ефектите от времето, са били в най-ранна възраст. Пътното строителство се е подобрило бавно, първоначално чрез усилията на отделните геодезисти като Джон Меткаф в Йоркшир през 70-те години. Британските строители на мотоциклети започват да осъзнават значението на избора на чисти камъни за настилка. Като се изключват растителните материали и глината, което води до по-дълготрайни пътища. Първият професионален строител на пътища, който трябваше да се появи по време на Индустриалната революция, беше Джон Меткалф. Той е построил около 1700 километра магистрален път, главно в северната част на Англия. Той е вярвал, че добрият път трябва да има добри основи.

През коя година е патентован асфалта

Пътят трябва да има гладка изпъкнала повърхност, която позволява на дъждовната вода да се отцежда в канавките. Важното е пътя да има добър дренаж, знаейки че дъждът причинява повечето проблеми по пътищата. За да се изгради добър пътен възел е необходима здрава основа. Основата на пътя, е най-важната част от строителството на пътя. Ако пътя няма добра основа, асфалтовото покритие ще бъде разрушено за отрицателно време, особенно при зимния сезон. Затова трябва да бъде изградена здрава основа и след това да се положат останалите елементи. Като същевременно трябва да се изгради отводнителната канализация край пътя. За да не може дъждовната вода да се задържа върху асфалта. Асфалта е патентован от британския строителен инженер Едгар Пурнел Хоули, който е забелязал. Че разлятия асвалт по пътя задържа праха и създава гладка повърхност. Той е патентовал асфалта през 1901 г.

Автотранспорт транспортиране и превоз

За да се избегнат аварии, причинени от умора. Шофьорите на камиони трябва да спазват стриктно правилата за времето на шофиране и необходимите периоди на почивка. Затова са създадени така наречените устройства, които се наричат Тахограф за камиони. Тахографите записват времето, когато превозното средство е в движение. В Съединените щати и Канада тези регламенти са известни като часове на служба. А в Европейския съюз – като работното време на шофьорите. Едно такова правило е Конвенцията за часовете на работа и почивка от 1979 г. Някои компании използват двама водачи на камион, за да осигурят непрекъснат транспорт. Като един от шофьорите почива или спи в легло в задната част на кабината, а другият шофира. Шофьорите на камиони често се нуждаят от специални лицензи за управление, известни в САЩ като лиценз за шофьори. За превоза на опасни материали, камионите се нуждаят от лиценз, който обикновено изисква шофьорите да преминат през изпит.

Изисквания към шофьорите за автотранспорт

Те трябва да се уверят, че прикрепват подходящите етикети за съответната опасност на тяхното превозно средство. Течните товари се транспортират по шосе с камиони с цистерни или специални резервоари за цистерни за интермодален транспорт. За не опаковани стоки и течности, теглените станции потвърждават теглото след товаренето и преди доставката. За транспортиране на животни трябва да бъдат изпълнени специални изисквания в много страни, за да се предотврати жестокостта сред животните. За пресни и замразени стоки се използват хладилни камиони или се използват хладилни контейнери. В Австралия пътните влакове заменят железопътния транспорт за стоки по маршрути в центъра на страната. Днес пътищата са предимно асфалтови или бетонни. И двете се основават на концепцията на McAdam за каменни агрегати в свързващо вещество, асфалтов цимент или Портланд цимент. Асфалтът е известен като гъвкава настилка. Бетонът е твърда настилка, която може да поеме по-тежки товари, но е по-скъпа.

Асфалтови или бетонни пътища

Бетонните пътища често се покриват с тънък слой асфалт, за да се създаде износваща се повърхност. Модерните настилки са предназначени за по-тежки товари на превозното средство и по-бързи скорости, изискващи по-дебели плочи и по-дълбока подложка. Подположната основа е слоят или последователните слоеве от камък, чакъл и пясък, поддържащи настилката. Необходимо е да се разстила натоварването на плочата върху подземната почва. И да се отведе водата, която се намира под плочите. Водата ще подкопае пътната настилка с течение на времето. Така че пътната настилка трябва да се сведе до минимум количеството на водата и да остане под плочите. Технологията на настилките все още се развива, макар и в невероятно забелязани стъпки. Химическите добавки в пътната настилка правят пътя по-устойчив на атмосферни влияния. Прорези и повърхностни обработки, подобряващи устойчивостта на приплъзване и Аквапланинга.

Автотранспорт и Безопасност на движението

Прекъсванията в организирания трафик могат да доведат до забавяне на продължителността на часовете. Почти всички пътни артерии са изградени с устройства, предназначени за управление на трафика. Най-забележителните за шофьора са тези, които са предназначени да комуникират директно с водача. В общи линии те попадат в три категории, признаци, сигнали или маркировки на настилките. Те помагат на водача да навигира. Те приписват правото на пътя на кръстовищата, те посочват закони като ограничения на скоростта и разпоредби за паркиране. Те съветват за потенциалните опасности и показват преминаващи и без преминаващи зони. По друг начин те предоставят информация която да гарантира, че трафикът е подреден и безопасен. През 20-те години бяха въведени маркировки за настилка. Първоначално те бяха използвани за обозначаване на централната линия на пътя.

Безопасни пътища и Автотранспорт

Скоро след като бяха кодирани с информация, която да помогне на шофьорите да преминават безопасно. По-късно, с многолентови пътища, те се използват за определяне на лентите. Използваха се други начини, като например посочването на разрешените ходови движения и преминаването на пешеходци. През 20-ти век устройствата за управление на трафика са стандартизирани. Преди това всяко населено място решило как ще изглеждат устройствата му и къде ще бъдат приложени. Това може да е объркващо особено за трафика. Всяка страна има Ръководство за уеднаквени устройства за контрол на движението и усилия да ги обедини в световен стандарт. Освен сигнали, знаци и маркировки, други форми на контрол на движението са проектирани и вградени в пътното платно. Бордюрите може да бъдат използвани за запазване на трафика в дадена лента. А средните бариери може да предотвратят, завиването на колата в обратна посока.

Безопасни пътища

Платените пътища във европейските държави, се наричат автомагистрали. Терминът автомагистрала вероятно произхожда от портата, която блокира преминаването на моторни превозни средства. Когато таксата бъде платена, бариерата се вдига и позволява на автомобила да премине. Таксите обикновено се обосновават на вида на превозното средство. Компаниите са създадени да изграждат, подобряват и поддържат определена част от пътната мрежа. Таксите се събират от потребителите за финансиране на държавата. Някои държави отново проучват финансирането за нови пътища и поддръжка, което допълва ограниченото федерално финансиране. В някои области бяха завършени нови пътни проекти с публично-частни партньорства, финансирани от такси за изминат участък. Най-новата политика, приета от Конгреса и администрацията на Обама по отношение на магистралите. Е законът за разширяване на програмите за въздушен транспорт от 2011 г.